Facility Solution

Segment: afvalmangement

Onder invloed van schaarste en de nog altijd toenemende aandacht voor duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen, zet de trend voor afvalreductie zich door.

Visie in kosten en reductie

Facility Solution en haar professionele partners informeren u graag over de mogelijkheden die het beste aansluiten bij de visie en het beleid in uw organisatie. Dankzij innovaties in de markt en accurate wetgeving vanuit de overheid zijn er talloze concepten ontwikkeld die het scheiden van afval vergemakkelijken en een reductie van de kosten tot gevolg hebben.

Milieubewust plan

Door ons netwerk van specialisten zijn wij in staat om voor u de beste partner te vinden die in samenspraak met u een volledig afvalplan samenstelt. Hiermee kan uw organisatie ook richting uw klanten en gebruikers aantonen actief deel te nemen aan de milieubewuste cyclus die past in de huidige markt.

Wij zorgen dus voor

  • Een duidelijke behoeftebepaling
  • Een programma om de afgesproken kwaliteit te toetsen gebaseerd op uw maatstaven
  • Een duidelijke registratie
  • Meer overzicht en efficiëntie in uw facilitaire uitgaven