Facility Solution

Segment: bedrijfskleding & linnenservice

De bedrijfskledingmarkt is in de afgelopen jaren verschoven van een kopersmarkt naar een verhuurdersmarkt. Dankzij deze marktverschuiving is het aanbod gestegen en is het aantal aangeboden concepten vermenigvuldigd, met als gevolg dat geen één dienstverlener met de ander te vergelijken is.

De behoefte

Facility Solution heeft de expertise en de objectiviteit in huis om dit vergelijk wél voor u te maken, zodat u een transparant beeld krijgt van de diverse dienstverleningen en bijbehorende kosten. Wanneer blijkt dat een koopconstructie voor u een interessantere oplossing blijkt te zijn, dan kunnen wij u voorzien van effectieve conceptafspraken. Door onze benadering vanuit uw behoefte in plaats van het aanbod zijn wij in staat om de beste oplossing te bieden voor uw vraag.

Bedrijfskleding en duurzaamheid

Naast de reguliere dienstverlening hebben wij in het kader van duurzaamheid en maatschappelijke verantwoording ook samenwerkingsafspraken met diverse instanties die medewerkers inzetten op grond van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Dankzij deze concepten hebben deze mensen een plekje op de arbeidsmarkt en kunt u als ondernemer draagt ook uw steentje bijdragen met re-integratieprojecten. Wanneer u meer informatie wenst te ontvangen over deze specifieke concepten willen wij u graag informeren in een persoonlijk gesprek..

Linnenservice is maatwerk

In een markt die zich kenmerkt door schommelingen, zoals de zorgsector, is het essentieel om een partner voor uw linnen te contracteren die flexibel, innovatief en meedenkend is. Door een toenemende vraag naar klantspecifieke oplossingen wordt de vraag naar maatwerkoplossingen steeds complexer. Steeds vaker wordt er gekozen voor integrale oplossingen waarbij de linnen dienstverlener het totale vraagstuk oppakt en uitwerkt.

Pakket op maat

Facility Solution heeft een kennisnetwerk ontwikkeld dat de specifieke vraagstukken die vooral zorg gerelateerd zijn kan voorzien van een juiste oplossing. Denk hierbij aan het volledige textielbeheer, persoonsgebonden kleding, maar ook aan de volledige linnenpakketten die nodig zijn in een horecaomgeving.

Beste oplossing

Door onze benadering vanuit uw behoefte in plaats vanuit het aanbod, zijn wij in staat om de beste oplossing te bieden voor uw vraag. Facility Solution heeft de visie ‘eenvoud is meester’. Dankzij een kwalitatieve behoeftebepaling creëren wij een duidelijk beeld van de behoefte in uw organisatie. Deze behoefte kunnen wij verwoorden in een advies of een complete tender inclusief de coördinatie en implementatie.

Wij zorgen dus voor

  • Een duidelijke behoeftebepaling
  • Een programma om de afgesproken kwaliteit te toetsen gebaseerd op uw maatstaven
  • Een overzichtelijke en transparante registratie
  • Meer overzicht en efficiëntie in uw facilitaire uitgaven