Facility Solution

Segment: groenvoorziening

Een fraaie bedrijfslocatie is het visitekaartje van iedere onderneming. Het is een uitstekende manier om een goede eerste indruk te maken. Dat geldt niet alleen voor het pand zelf, maar ook voor het omliggende groen.

Behoud en verbetering

Beheren en onderhouden is een voorwaarde voor behoud en verbetering. Een tuin, park of landschap blijft alleen aantrekkelijk en functioneel als het goed wordt beheerd. Facility Solution denkt graag met u mee en kan door een breed netwerk aan specialisten voor u de beste partner selecteren.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Naast de reguliere dienstverlening hebben wij in het kader van duurzaamheid en maatschappelijke verantwoording ook samenwerkingsafspraken met diverse instanties die medewerkers inzetten op grond van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Dankzij deze concepten hebben deze mensen een plekje op de arbeidsmarkt en kunt u als ondernemer een steentje bijdragen met re-integratieprojecten. Wanneer u meer informatie wenst te ontvangen over deze specifieke concepten willen wij u graag informeren in een persoonlijk gesprek.

Wij zorgen dus voor

  • Een duidelijke behoeftebepaling
  • Een programma om de afgesproken kwaliteit te toetsen gebaseerd op uw maatstaven
  • Een duidelijke registratie
  • Meer overzicht en efficiëntie in uw facilitaire uitgaven