Facility Solution

Missie

“Facility Solution zorgt dat uw organisatie zich kan richten op de corebusiness, want al het andere regelen wij!"

Elke organisatie heeft te maken met facilitaire elementen die onderdeel uit maken van de bedrijfsvoering. Hoe weinig het ook te maken heeft met de primaire bedrijfsvoering, zonder aandacht voor dit substantiële element is een gezonde bedrijfsvoering vrijwel onmogelijk.

 

Waarborg

Tot voor kort was de DNA-structuur van veel organisaties toegespitst op het traditioneel beheren van de facilitaire onderdelen. Op dit moment is er dankzij het uitbesteden van de facilitaire onderdelen een beweging zichtbaar die meer stuurt naar kenmerken van een regieorganisatie. Hierbij is het essentieel dat gebruikgemaakt wordt van professionele partners, zodat het overzicht op de facilitaire activiteiten gewaarborgd is. Facility Solution heeft zich, dankzij de inzet van professionals en door gebruik te maken van de passie van haar partners, weten te ontwikkelen tot een facilitaire dienstverlener die inspeelt op de behoefte die bij deze beweging is ontstaan.

Total Costs of Ownership

Vanwege de jonge leeftijd van de organisatie en de parate kennis van onze partners is het mogelijk om elke gewenste facilitaire constructie te ontwikkelen waarbij creativiteit, flexibiliteit en betrokkenheid belangrijke pijlers vormen in de opbouw van de aangeboden constructie. Wij geloven in de term Total Costs of Ownership, waarbij u als opdrachtgever aan het begin van een termijn weet wat u kunt budgetteren voor de facilitaire kosten. Op deze wijze wordt de organisatie namelijk nooit geconfronteerd met onverwachte stijgingen van de kosten en is langetermijndenken gegarandeerd.