12 8888 6666 info@sitename.com

Onze belofte

“Voor elke opdrachtgever is onze toegevoegde waarde concreet en aantoonbaar”. Dat is onze belofte.

Het facilitaire landschap kenmerkt zich door het grote aanbod en de diversiteit van aanbiedingsmethodieken. Facility Solution kent haar bestaansrecht toe aan het transparanter, efficiënter en optimaler laten functioneren van facilitaire processen binnen organisaties. Wij bereiken dit door dagelijks onze werkzaamheden te toetsen aan onze eigen service beloftes. Deze 5 beloften zijn concreet, leidend en zijn van toepassing op al onze services.

  • Beloofd = Beloofd. Wij komen na wat we afspreken
  • Wij laten altijd eerst zien wat we kunnen, en praten dan pas over de formele vastlegging
  • Geen exclusieve samenwerkingen, daardoor de garantie dat ons advies altijd objectief is
  • Altijd een oplossing, ook als wij deze zelf niet kunnen faciliteren
  • Al onze services worden uitgevoerd met respect voor Mens, Dier en Planeet

 

 

 

 

 

Contact+31(0)575-842007